| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

FrontPage

 

Ruilwiki voor kunst(historische) bibliotheken

 

Project van het Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland * Art Libraries Society / The Netherlands (OKBN * ARLIS/NL)

 

Deze wiki biedt bibliotheken de mogelijkheid om ruillijsten gecentraliseerd te beheren. Een wiki is een website waar in principe iedereen aan kan meewerken. Op deze manier hoeft men slechts op één plaats één ruillijst bij te houden en kan in de correspondentie met ruilpartners worden volstaan met het doorsturen van een url die rechtstreeks linkt naar de altijd actuele ruilinformatie van de eigen bibliotheek!

 

Ruil is traditioneel een van de manieren waarop kunst(historische) bibliotheken nieuwe publicaties verwerven. Het vormt een alternatief voor het commerciële aankoopcircuit. De laatste jaren neemt deze vorm van acquisitie geleidelijk aan af in belang. Het feit dat het een arbeidsintensieve verwervingsmethode is, speelt hierbij zeker een rol. Het samenstellen, bijwerken, rondsturen en nakijken van publicatielijsten die vaak via mail worden rondgestuurd, neemt erg veel tijd in beslag. Toch blijft ruil in sommige (museum)bibliotheken een belangrijke manier waarop publicaties worden verworven. Het OKBN wil met dit project deze acquisitievorm in de mate van het mogelijke vergemakkelijken.

 

Deze wiki werd op 29 mei 2006 door Saskia Scheltjens als project voorgesteld op de algemene jaarvergadering van het OKBN. Hier is een link naar de presentatie die toen werd gegeven. Op de algemene jaarvergadering van OKBN op 14 mei 2007 werd nogmaal een oproep gedaan om aan dit project mee te werken. Op 15 mei 2007 werden oproepen tot deelname gepost op de discussielijsten OKBV-L en OKBN-L.

 

Praktische informatie

Wat is een wiki? Hoe plaats ik hier informatie? Voorbeelden? Etc ...

 

Deelnemers

 

De volgende bibliotheken bieden nu al via deze wiki publicaties in ruil aan:

 

Amsterdam - Rijksmuseum Research Library

Antwerpen - Bibliotheek FotoMuseum Provincie Antwerpen
Antwerpen - Bibliotheek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Antwerpen - Bibliotheek Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant
Antwerpen - Bibliotheek ModeMuseum Provincie Antwerpen

Antwerpen - Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Brugge - Bibliotheek Musea Brugge (niet meer actief)
Brussel - Architectuurbibliotheek Sint-Lucas Brussel (niet meer actief)
Brussel - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis / Musées Royaux d'Art et d'Histoire

Oostende - Bibliotheek Mu.ZEE 

!! Vlaamse kunstbibliotheken zijn nadrukkelijk welkom om hun gegevens ook op deze wiki te plaatsen !!

 

Comments (2)

w.ouwerkerk@rijksmuseum.nl said

at 2:17 pm on Jun 23, 2010

Welkom Vlaanderen! Maar ik ben zo vrij geweest de bibliotheken in alfabetische volgorde te plaatsen, op plaatsnaam.

mvg willem ouwerkerk

w.ouwerkerk@rijksmuseum.nl said

at 12:10 pm on Jan 14, 2011

jaja, om zelf bovenaan te komen zeker!

You don't have permission to comment on this page.